Termeni generali

Toate drepturile rezervate. Modelele și toate materialele trimise de Stand Expo către un client sunt proprietatea intelectuală a Stand Expo protejate prin drepturi de autor și nu pot fi copiate, modificate, tipărite, reproduse parțial sau integral fără permisiunea scrisă.

1. Acceptarea ofertei
1.1. Prin comanda de cumpărare, Clientul acceptă oferta trimisă de Stand Expo.
1.2. În cazul în care nu semnați niciun contract, comanda de achiziție înlocuiește contractul, implicând acceptarea de către Client a Termenilor generali.
1.3. Dacă Clientul dorește să aducă modificări în contract, acesta va comunica propunerile Constructorului, dar numai înainte de a trimite o comandă de cumpărare. Versiunea finală a contractului va fi convenită și semnată de ambele părți.
1.4. Orice modificare sau ordine suplimentară va fi făcută doar în scris.

2. Condiții de plată
2.1. Plata se va face în condițiile specificate în conformitate cu contractul și / sau facturile.
2.2. În cazul nerespectării condițiilor de plată de către Client, Clientul trebuie să plătească Constructorului o penalitate cu o rată de 0,15% din suma întârziată pe fiecare zi de întârziere.

3. Retragere
3.1. Dacă Clientul, după semnarea contractului și / sau acceptarea ofertei, anulează participarea sau anulează contractul cu:
 cu 50 de zile înainte de deschidere, va plăti 25% din valoarea contractului;
 cu 35 de zile înainte de deschidere, va plăti 50% din valoarea contractului;
 Cu 20 de zile înainte de deschidere, se va plăti 100% din valoarea contractului.

4. Obligațiile constructorului
4.1. În timp ce Constructorul are experiența, organizarea, resursele și personalul necesar pentru a executa și termina lucrarea, conform proiectului acceptat și pentru a remedia orice defecte datorate atenției și promptitudinii.
4.2. Constructorul trebuie să folosească structura și materialele expoziționale de înaltă calitate.
4.3. Constructorul este obligat să asigure confidențialitatea contractului și a informațiilor primite de la client.
4.4. Constructorul are obligația de a respecta reglementările impuse de organizator și locația.

5. Obligațiile clientului
5.1. Clientul trebuie să furnizeze la timp Contractantului, toate datele solicitate pentru executarea corectă a lucrării.
5.2. În cazul solicitării ulterioare a celor specificate în contract, Clientul este obligat să plătească sumele, conform facturilor emise de Stand Expo.
5.3. Clientul este obligat să se ocupe de închirierea și plata spațiului, utilitățile și orice alte formalități legate de participarea sa la eveniment.
5.4. După primirea lucrărilor de către Client, responsabilitatea materială pentru construcția și montarea componentelor este numai a Clientului.

6. Valabilitatea contractului
6.1. Contractul este valabil până la îndeplinirea efectivă a tuturor obligațiilor părților.

7. Forța majoră
7.1. În caz de forță majoră, Stand Expo nu poate efectua lucrarea fără a fi făcut responsabil pentru neexecutarea atribuțiilor prevăzute în contract. Stand Expo va informa beneficiarul în termen de 5 zile de la apariția cauzelor de forță majoră.

8. Litigii
8.1. Orice litigiu referitor la prezentul contract (inclusiv închiderea, derularea sau anularea acestuia) va fi soluționat de instanțele competente din zona Bucureștiului, în conformitate cu legislația română, fără dreptul de a face apel în alt stat.
Aceste condiții generale fac parte din contract, sunt acceptate de client și nu necesită acordul scris al acestuia.

Contactarea Stand Expo

Vă rugăm să nu ezitați să ne împărtășiți orice comentariu și îngrijorare. Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni generali, vă rugăm să contactați:

Stand Expo

20 str. Ramuri Tei 020355, București România

Telefon: +40 21 242 3173

Sau prin e-mail la: office@standexpo.ro

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.